Skip to main content
Vibor achtergrond website

Gladheidbestrijding

Vibor bezit een volledige geoutilleerde gladheid bestrijdingsdienst die met name is gespecialiseerd in de gladheidbestrijding binnen de bebouwde kom.

Onze strooi en sneeuwschuivers zijn geschikt voor nat en droog strooien en werken met de modernste technieken, waaronder;

  • GPS volgsystemen.
  • Elektronische route aanduiding.
  • Uitgebreide rapportages.
Gladheidsbestrijding aangeboden door Vibor Hellevoetsluis

Als sneeuw begint op te vriezen, wordt het direct gevaarlijk. Maakt u zich geen zorgen, Vibor is altijd voorbereid op de sneeuw! Wij zijn altijd voorbereid en kennen uw behoeftes. Wij maken gebruik van meteorologische metingen. Vooral in de wintertijd bekijken onze deskundigen deze metingen met een professioneel oog en kijken welke manier van zout strooien er aan de orde komt. Onze medewerkers staan met één telefoontje tot uw dienst. Wij staan 24/7 voor u klaar zodat er gestrooid kan worden wanneer u het nodig heeft.

Preventief strooien
Bij voorkeur strooien wij preventief. Wij nemen het zekere voor het onzekere. Als wij aan de hand van onze gladheidsmeting zien dat er gladheid ontstaat, gaan wij al van te voren strooien. Door de gevoelige oppervlaktes preventief te bestrooien, krijgen sneeuw en ijzel minder kans om zich te hechten aan de ondergrond. Dit doen wij om de weg veilig te houden en om eventuele ongelukken te voorkomen.

Curatief strooien
Ook strooien wij curatief. Curatief strooien is achteraf strooien. Als het sneeuwen of ijzelen is begonnen, beginnen wij ook met strooien. Dit doen wij om de ondergrond begaanbaar te houden of zo snel mogelijk opnieuw begaanbaar te maken.

Strooien op afroep
Als een klant bent van Vibor bestaat er de mogelijkheid ook op afroep op uw terrein te strooien.

Uiteraard is gladheidbestrijding wel afhankelijk van uw wens, want strooien doet Vibor met een bepaalde visie en methodiek.

Vibor maakt gebruik van nat strooien. Voor de Nederlandse gladheidbestrijding wordt traditioneel gebruik gemaakt van zout (NaCl). Bij nat strooien wordt het zout niet in korrelvorm over de weg gestrooid, maar wordt het eerst vermengd met calciumchloride. Het gebruik van calciumchloride(33% concentratie) als natte component biedt een groot aantal voordelen.

Het zout blijft sneller plakken, waait niet weg en bestrijdt de gladheid beter. De strooiwagen kan gerichter strooien, waardoor er minder zout in de berm belandt en in het grondwater terecht komt, waardoor het zou besparend is. Ook is dat beter voor het milieu en de bermbegroeiing.